Het indicaTORENspel

Met De Cultuur Loper werken scholen aan de kwaliteit van hun cultuureducatie. Het indicaTORENspel geeft het team hier handvaten bij.

Het indicatorenspel leent zich goed om te gebruiken bij stap 7. Vraag jouw intermediair hier naar.