Verdieping

Doorkijkjes in de culturele ontwikkeling

Hoe loopt de natuurlijke culturele ontwikkeling van kinderen? En hoe speel je hier als leerkracht op in? Maak …

Lees meer

Het indicaTORENspel

Met De Cultuur Loper werken scholen aan de kwaliteit van hun cultuureducatie. Het indicaTORENspel geeft het team hier …

Lees meer

Competenties cultuureducatie

De competenties cultuureducatie: wat houdt het in & wat kan ik er mee? 

Lees meer

3 domeinen van cultuureducatie

Beeld, informatie en inspiratie bij de domeinen in huis, met de culturele omgeving en uit de grote wereld. 

Lees meer

Creativiteit

Creativiteit: Inspirerende beelden en informatie.

Lees meer

Werken aan disciplines

Over het werken aan vakinhoudelijke vaardigheden en aan competenties cultuureducatie.

Lees meer

Vakoverstijgend werken

Vakoverstijgend werken: voorbeelden, visies, mogelijke antwoorden.

Lees meer

Samen met de culturele omgeving

Samen met de culturele omgeving: inspiratie en beeld.

Lees meer

Inspiratie en tips

Inspiratie en tips: Interessant materiaal om je te laten inspireren.

Lees meer

Inspiratie: Waarom is Cultuureducatie goed voor het kinderbrein?

Kunstprojecten zijn leuk, maar worden kinderen er ook wijzer van?

Lees meer