Over Scholing

Kunstbalie en Erfgoed Brabant ondersteunen het onderwijs en het culturele veld bij het verbeteren van de kwaliteit van cultuureducatie.


Daarvoor bieden wij scholing onderverdeeld in drie thema’s:

  • samenhang in het curriculum
  • vakspecifieke kennis en didactiek
  • samenwerken in cultuureducatie.


Het kenmerk van het scholingsaanbod van Kunstbalie is de praktijkgerichte aanpak. De vraag en ambitie van het onderwijs zijn leidend bij het ontwikkelen van trainingen. Alle trainers werken direct samen met scholen en culturele instellingen om de deskundigheidsbevordering zo concreet mogelijk aan te laten sluiten bij de dagelijkse praktijk. Ook cultuuraanbieders, educatief medewerkers van instellingen voor kunst en erfgoed, kinderopvangorganisaties, combinatiefunctionarissen, intermediairs of gemeenteambtenaren kunnen zich aanmelden.


Zo werkt het:

  • Als je als school een teamtraining wilt aanvragen, doe je dit via de aanmeldknop bij de scholing of de trainer op deze website
  • Hierna ontvangt de  school een bevestigingsmail met de gegevens van de trainer(s). De intermediair wordt hiervan ook direct op de hoogte gesteld.
  • Naar aanleiding van een intake met de trainer wordt een inhoudelijke offerte opgesteld tussen trainer en de school.
  • De school stuurt deze offerte uiterlijk 10 dagen van te voren naar info@decultuurloper.nl ter goedkeuring
  • Na goedkeuring kan de scholing plaatsvinden
  • De school zal een factuur ontvangen van Kunstbalie voor 25% van de kosten


Let op!

DCL 1 scholen kunnen kosteloos gebruik blijven maken van scholing die voor 14 juli 2017 begint en eindigt.

Voor DCL 2 scholen wordt een bijdrage gevraagd van 25%. 

Na 14 juli geldt deze bijdrage voor alle DCL scholen.


Ga direct naar het online formulier:

      

School aanvraag

Vul het formulier in