Zie jij kansen als bovenschoolse icc'er?

Wil jij je specialiseren en professionaliseren op het gebied van implementatie en ontwikkeling van cultuuronderwijs op school? En zijn er mogelijkheden om dat ook vanuit de gemeente of scholen te faciliteren? Dan kun je je nu laten opleiden als Post-hbo Cultuurbegeleider.
 

 

Vanuit De Cultuur Loper willen we dit traject ondersteunen en bieden we vier plaatsen aan voor icc’ers uit De Cultuur Loper-gemeenten die deze opleiding willen volgen. We vergoeden 75 procent van de studiekosten voor deze icc’ers. Met deze vier deelnemers wil Kunstbalie in samenspraak met gemeente, intermediair en/of schoolbestuur verkennen hoe zij bovenschoolse ondersteuning kan bieden aan icc’ers bij het doorlopen van het De Cultuur Loper-traject.

 

Wil je meer weten over de opleiding? Lees dan hier verder. Ben je geïnteresseerd in de regeling van Kunstbalie? Neem dan contact op met Monique Koolen.

 

Vanaf 14 juli 2017 wordt aan alle DCL-scholen een bijdrage gevraagd van 25% Lees ook