Didactiek van een creatieve les

Creativiteit maakt onderwijs boeiend.


Cultuureducatie kan onderwijs meer diepgang, smaak en kwaliteit geven. Gemotiveerde leerkrachten en kunstvakdocenten weten (intuïtief) vaak wat het potentieel is van cultuureducatie, maar deze meerwaarde blijkt lastig te communiceren naar collega’s. Cultuureducatie is voor meerdere uitleg vatbaar. Voor de één is het uitsluitend het 'cultuuraanbod' en voor de ander is het het totale onderwijs 'want alles is immers cultuur'.


Deze inspirerende teamsessie is daarom opgebouwd rondom een denkkader voor cultuureducatie die zich richt op het didactisch handelen. Het denkkader stelt een school in staat om gezamenlijk richting te geven aan cultuureducatie op de eigen school. Centraal staat de kracht van creativiteit. Hoe kan een school deze kracht van creativiteit gebruiken om onderwijs boeiender te maken en ruimte te geven voor de persoonlijke ontwikkeling van het kind? Het denkkader sluit aan bij de culturele competenties van C-zicht en het leerplankader Kunstzinnige Oriëntatie van de SLO.

Aantal bijeenkomsten: 1
Duur bijeenkomst: 3 uur

Karin Kotte Vanaf 14 juli 2017 wordt aan alle DCL-scholen een bijdrage gevraagd van 25% http://database.kunstbalie.nl/fmi/webd#IWP_Product?Script=Webd_Login&$Login=IWP_inschrijfformulier_DCL