Talenten ontwikkelen

Een belangrijke vraag die op dit moment in het onderwijsdebat leeft, is: welke kwaliteiten willen we dat leerlingen leren voor de toekomst?


Dit professionaliseringsprogramma zoemt in op het raamwerk 'Talenten Voeden', dat is opgesteld rond een brede visie op onderzoekend en ontwerpend leren en rond vier betekenisvolle leerling kwaliteiten:


1. Vaardigheden
2. Houdingen
3. Motivatie
4. Zelfbeeld


Onderzoek wijst uit dat deze kwaliteiten bij iedere leerling steeds een beetje verder ontwikkeld kunnen worden en dat zij het vertrekpunt kunnen zijn voor stimulerend vakoverstijgend onderwijs, waarin allerlei domeinen – zoals cultuur, taal, rekenen, oriëntatie op de wereld en op jezelf, en digitale geletterdheid – een plek vinden. Het gaat daarbij om aspecten als: Hoe kun je talenten van kinderen beter herkennen en stimuleren? Wat zijn daarbij als leerkracht je eigen opvattingen, gevoelens en gedachten over talent, creativiteit, hogere-orde denken en onderzoeken en ontwerpen? Hoe kunnen verwondering en creativiteit helpen bij het stimuleren van talent?


Deze cursus richt zich op de bewustmaking van het belang van verwondering, vragen stellen, de juiste attitude en van wat leerlingen en leerkrachten eigenlijk allemaal al kunnen op het gebied van onderzoekend en ontwerpend leren. 


Lees meer:

Vanaf 14 juli 2017 wordt aan alle DCL-scholen een bijdrage gevraagd van 25%