Educatief repertoire voor onderzoekend vermogen

Een schatkist met didactische hulpmiddelen die een nieuwsgierige houding bij kinderen stimuleren en die je meteen kunt toepassen in je eigen lessen.


Al zolang onderwijs bestaat zijn er leerkrachten die weten hoe je dit onderwijs betekenisvol voor leerlingen maakt. Dat moet duizenden vondsten hebben opgeleverd. Vreemd genoeg blijft deze kennis vaak onzichtbaar. Dit was aanleiding voor Kunstbalie om mooie verhalen binnen cultuuronderwijs te verzamelen. Doel: het zichtbaar maken van typisch handelen van inspirerende leerkrachten, oftewel ‘educatief repertoire’, en dit doorgeven aan anderen.


In alle verhalen spelen verwondering, nieuwsgierigheid, creativiteit en andere aspecten van een onderzoekende houding een rol. Tijdens de scholing vertelt de trainer een verhaal waarin een leerkracht iets doet waardoor kinderen verwonderd raken, gretig worden, iets wíllen weten en in staat zijn iets te bedenken. Met deze vondst als uitgangspunt ga je zelf ontwerpen. Hoe en wanneer pas jij dit toe in jouw lessen?


Het accent kan liggen op vakoverstijgende projecten of op een specifiek kunstvak.


In schooljaar 2015-2016 is de pilotversie te reserveren.

 

Trainers:

De bijeenkomst wordt geleid door een kunstvakdocent en/of een leerkracht met een achtergrond als kunstenaar.

Jilis Verbeek, leerkracht PO/beeldend; Dymph van Griensven, leerkracht PO/beeldend; Lizet van Beek, vakdocent/muziek; Angelique Alma, vakdocent/dans; Lilian van Overbeek, vakdocent/drama).

Vanaf 14 juli 2017 wordt aan alle DCL-scholen een bijdrage gevraagd van 25% http://database.kunstbalie.nl/fmi/webd#IWP_Product?Script=Webd_Login&$Login=IWP_inschrijfformulier_DCL