ICC-cursus Brabant

Wil jij je ontwikkelen tot cultuurspecialist? En vanuit je eigen teamvisie en ambitie, cultuureducatie een vaste plek geven in het onderwijs? Dan is de 8-daages icc-cursus Brabant een goede basis.

 

Deze cursus is bedoeld voor leerkrachten in het primair onderwijsdie interne coördinator cultuureducatie willen worden op hun school. Kunstbalie organiseert deze cursus in Noord-Brabant samen met regionale intermediairs in een compacte vorm. Het leren werken met de competenties cultuureducatie en de drie domeinen (in huis, met de culturele wereld, uit de grote wereld) zijn belangrijke onderdelen van de Brabantse cursus. De toekomstgerichte ambitie van de school is hierin leidend. Leerkrachten worden uitgedaagd om procesgericht te gaan werken.


De Eerste Kamer heeft ingestemd met het invoeren van het Lerarenregister. Dit betekent dat de icc-cursus een professionaliseringsactiviteit is voor 50 registeruren. In het lerarenregister houden leerkrachten en docenten hun kennis en ervaring, de professionaliseringsactiviteiten, bij. Vanaf 1 augustus 2019 is dit verplicht, tot die tijd kan het al vrijwillig.


De ICC-cursus Brabant leidt op tot een landelijk erkend certificaat.


Nieuwe training

De nieuwe training 'Als icc-er kan ik inspireren, motiveren en activeren' is bedoeld voor icc'ers die aan de slag willen met hun coachingsvaardigheden. De training start in januari 2017. Voor meer informatie kijk je hier.


icc-XL

Ben je al een tijdje icc-er en heb je behoefte aan inspiratie, verdieping of wil je je beleidsplan actualiseren? dan kun je kiezen voor de icc-XL.

 

De cursus is modulair. De opzet van de modules is gebasseerd op de uitgangspunten van de ICC-cursus: toepassen van de kennis in de praktijk, werken aan draagvlak op school, werken aan de competenties cultuureducatie en aan je eigen competenties als cultuurcoördinator. In iedere module word je geïnformeerd over actuele ontwikkelingen binnen cultuuronderwijs.
In samenwerking met regionale intermediairs inventariseert Kunstbalie het aantal geïnteresseerden. Afhankelijk daarvan worden de modules regionaal of provinciaal georganiseerd.

 

Op dit moment zijn de volgende modules beschikbaar:

- Competenties cultuureducatie: C-zicht
- De culturele omgeving
- Up-date Beleidsplan
- Draagvlak
- Erfgoed
- Cultuur in de Spiegel
- Filosoferen met kinderen
- Meervoudige intelligentie
- Muziek op school (ook van toepassing op dans en drama)
- Portfolio
- Fondsenwerving


Duur 1 module:  2 bijeenkomsten van 3 uur


Post-hbo cultuurbegeleider

Wil jij je specialiseren en professionaliseren op het gebied van implementatie en ontwikkeling van cultuuronderwijs op school? En zijn er mogelijkheden om dat ook vanuit de gemeente of scholen te faciliteren? Dan kun je je nu laten opleiden als Post-hbo Cultuurbegeleider. Meer weten? Lees hier alles.


Vanuit De Cultuur Loper willen we dit traject ondersteunen en bieden we vier plaatsen aan voor icc’ers uit De Cultuur Loper-gemeenten die deze opleiding willen volgen. We vergoeden 75 procent van de studiekosten voor deze icc’ers. Met deze vier deelnemers wil Kunstbalie in samenspraak met gemeente, intermediair en/of schoolbestuur verkennen hoe zij bovenschoolse ondersteuning kan bieden aan icc’ers bij het doorlopen van het De Cultuur Loper-traject.


De kosten voor de cursus zijn €500. Voor DCL-scholen en scholen die niet met DCL werken, maar wel binnen DCL-gemeenten vallen, is 25% daarvan voor eigen rekening: €125.
ICC-cursus Brabant
ICC-cursus Brabant