Verder met erfgoed: leerlijn onder de loep

Een verdiepingscursus waarmee het schoolteam een eigen leerlijn erfgoededucatie voor alle leerjaren kan uitwerken.
 

De cursus Verder met erfgoed: leerlijn onder de loep is een vervolg op de cursus Verder met erfgoed: aanzet tot een leerlijn.

 

Na afloop weet het team waar verbetering of aanpassing van de leerlijn wenselijk is en hoe dit aan te pakken. Het wordt inzichtelijk voor het hele team hoe de eigen leerlijn erfgoededucatie is opgebouwd: op welke momenten wordt er gewerkt aan erfgoededucatie? Op welke manier wordt dat gedaan? En wat leren de leerlingen? Hierdoor krijgen de leerkrachten een goed overzicht van de kennis, vaardigheden en attitude van de leerling met betrekking tot erfgoededucatie.

 

De bijeenkomst heeft plaats op school. De inhoud wordt in overleg met de school afgestemd op de specifieke behoefte van de school.

 

De cursus duurt 3,5 uur.

Dieuwertje de Nigtere en/of Ingeborg Schuster Vanaf 14 juli 2017 wordt aan alle DCL-scholen een bijdrage gevraagd van 25%