Didactiek van de creatieve leerkracht

Een training over bewust omgaan met het creëren van speelruimte en welk gevolg dat heeft op het gedrag van leerlingen.


Creatieve lessen vragen een andere didactiek dan een reken-, spelling- of taalles. Tijdens de training Didactiek van de creatieve leerkracht worden leerkrachten en icc’ers bewust gemaakt van hoe zij omgaan met het creëren van ruimte en welk gevolg dat heeft op het gedrag van leerlingen.

 

De bewustwording van het eigen gedrag als leerkracht staat centraal. De persoonlijke vaardigheden worden gekoppeld aan de manier van lesgeven binnen de eigen identiteit. De vraag die moet worden beantwoord is: Hoe kan ik binnen mijn identiteit leerlingen de ruimte bieden om te creëren, onderzoeken en te reflecteren?

 

Trainer Thomas de Meulder is gymdocent. Vanuit de kracht van bewegingsonderwijs daagt hij de deelnemers uit zichzelf en de eigen didactiek onder de loep te nemen. Om hier vervolgens dynamisch mee aan de slag te gaan.

 

De traingingsduur wordt in overleg met de school bepaald.

Thomas Meulder Vanaf 14 juli 2017 wordt aan alle DCL-scholen een bijdrage gevraagd van 25%