Laboranders

Stimuleren van ouderbetrokkenheid door samen met ouders en leerlingen te werken aan een cultuureducatief project.  


Ouders zien het belang en de waarde van cultuureducatie door een cultuureducatieproject waar zij actief bij betrokken zijn. Scholen kunnen gefundeerd beargumenteren waarom zij cultuureducatie belangrijk vinden binnen hun curriculum. School en ouders vormen samen een prikkelende omgeving waarin een kind zijn culturele bewustzijn ontwikkelt.

 

De training Laboranders wordt gegeven in een werkplaats die wordt opgebouwd in de school of op het schoolplein. Twee dagen lang werken de laboranders, de leerlingen, ouders en leerkrachten, onder leiding van professionele kunstenaars samen om de werkplaats draaiende te houden. Verwondering over en nieuwsgierigheid naar alles wat er gemaakt wordt en hoe je iets maakt vormen de motor van het project. Verschillende manieren van waarnemen, doen en denken zijn nodig om samen tot nieuwe ideeën en tot creëren te komen. Het project toont de mogelijkheden van vakoverstijgend onderwijs.

 

De training duurt 2 schooldagen.

Idkr8; Marcelle Hilgers & Lobke Meekes Vanaf 14 juli 2017 wordt aan alle DCL-scholen een bijdrage gevraagd van 25%