Leren in de 21st eeuw

Hoe geven we vorm en inhoud aan de 21st century skills zodat we modern onderwijs kunnen creëren?


De maatschappij om ons heen verandert in een kennis- en netwerksamenleving. Dat roept vragen op over hoe het onderwijs vorm en inhoud kan geven aan het ontwikkelen van competenties en/of vaardigheden die voor leerlingen van belang zijn om in deze nieuwe samenleving te kunnen leven, leren en werken.

 

In deze workshop maken deelnemers kennis met:

 

• de ontwikkeling van de kennissamenleving;
• 21st century skills;
• relevantie voor het onderwijs;
• praktijkvoorbeelden van moderne leerarrangementen.

 

Aansluitend gaan de deelnemers aan de slag met een aantal leerarrangementen uit de dagelijkse praktijk. In diverse werkvormen en interactiemomenten worden deze beoordeeld en besproken.

 

Aan het eind van de workshop hebben deelnemers een beeld over wat 21st century skills zijn, wat de betekenis voor het onderwijs is en waar de kansen liggen om cultuureducatie een vanzelfsprekende plek te geven.

 

De workshop duurt 4 uur.

Behalve de workshop is er ook een driedaagse basisopleiding Leren in de 21st century skills.

Henk Lamers / Frank van de Oetelaar Vanaf 14 juli 2017 wordt aan alle DCL-scholen een bijdrage gevraagd van 25%