Scholing bij Pit Cultuurwijzer

Als er tijdens het traject van De Cultuur Loper behoefte is aan scholing helpt Pit Cultuurwijzer graag om hier invulling aan te geven. 

Pit Cultuurwijzer kan scholen ondersteunen wanneer de aanvraag inhoudelijk aansluit bij de drie culturele competenties rondom onderzoeken, creëren en/of reflecteren in relatie tot kunst en cultuur. Tevens dient de deskundigheidsbevordering deelnemers bewust te maken van de drie domeinen: in huis (de leerling als maker), de culturele omgeving (de leerling als deelnemer) en de grote wereld (de leerling als publiek).

Kijk hier voor meer informatie over scholing & deskundigheidsbevordering via Pit Cultuurwijzer.