Partners

In 2016 heeft de Provincie Limburg SCHUNCK* de opdracht gegeven om de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit in Parkstad (CmK) te realiseren.  In samenwerking met de schoolbesturen INNOVO en MOVARE en het culturele veld in Parkstad, heeft dit geresulteerd in Pit Cultuurwijzer.

Ook in de toekomst voorzien zij Pit Cultuurwijzer van adviezen en denken mee vanuit ieders expertise op onderwijskundig, maatschappelijk of cultureel gebied.