Klankbordgroep

Pit Cultuurwijzer wil voortdurend in gesprek blijven met het onderwijs en het culturele veld om zo op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen op het gebied van onderwijs, de regio en cultuureducatie.

Hiervoor heeft Pit Cultuurwijzer een structureel overlegorgaan in het leven geroepen: de klankbordgroep. Naast het delen van deze kennis, ervaring en expertise vormt de klankbordgroep een centrale rol in het adviseren en beoordelen van aanvragen over deskundigheidsbevordering en co-creatie.

 

Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen is ervoor gekozen de klankbordgroep zo breed mogelijk in te vullen vanuit onderwijs, (kunstvak-)opleidingen en culturele instellingen, rekening houdend met regionale spreiding.

Klankbordgroep - Functieprofiel.pdf