Deskundigheidsbevordering

Nadat een school binnen De Cultuur Loper een duidelijke eigen visie op cultuureducatie heeft geformuleerd, kan het team vaststellen dat er een behoefte is aan scholing om de doelen te kunnen realiseren.

Pit Cultuurwijzer kan de school hierbij ondersteunen mits de aanvraag inhoudelijk aansluit bij de drie culturele competenties rondom onderzoeken, creëren en/of reflecteren in relatie tot kunst en cultuur. Tevens dient de deskundigheidsbevordering deelnemers bewust te maken van de drie domeinen: in huis (de leerling als maker), de culturele omgeving (de leerling als deelnemer) en de grote wereld (de leerling als publiek).

 

Een aanvraag voor deskundigheidsbevordering wordt bij de klankbordgroep van Pit Cultuurwijzer ingediend door de intermediair. De klankbordgroep beoordeelt de aanvraag.

Deskundigheidsbevordering voor teams in het basisonderwijs kan uitgevoerd worden door partners uit het culturele veld. Tevens worden er cursussen aangeboden aan het culturele veld, zodat zij zich bijvoorbeeld kunnen ontwikkelen in het dialooggericht werken met het onderwijs.

 

Download hier het aanvraagformulier.