Wat is Pit Cultuurwijzer?

Pit Cultuurwijzer is het programma waaronder penvoerder SCHUNCK in de regio Parkstad de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2017-2020 uitvoert. Door het inzetten van regionale intermediairs wordt het onderwijs en het culturele veld ondersteund om de kwaliteit van cultuureducatie te verbeteren.

Op scholen wordt gewerkt met De Cultuur Loper met als doel de schooleigen visie op cultuureducatie om te zetten in beleid en concrete activiteiten. Scholen krijgen ondersteuning bij deskundigheidsbevordering en worden gestimuleerd tot het aangaan van co-creaties met het culturele veld. Door het onderwijs en het culturele veld in een netwerk samen te brengen, wordt kennis en ervaring gedeeld en worden duurzame verbindingen tot stand gebracht.

 

Het plan van aanpak is via de onderstaande button te downloaden. 

Meer informatie? Mail naar info@pitcultuurwijzer.nl of klik op het logo.

            

Plan van Aanpak