Workshop tijdens de week van de Cultuureducatie 2017

Wat is jouw ideaal van wat een leerling na acht jaar op school heeft meegekregen? Wat kan cultuureducatie daaraan toevoegen? Welk gedrag zie je concreet terug bij de leerling?

Deze en andere vragen kwamen aan bod bij het voeren van het ambitiegesprek met derdejaars studenten van De Nieuwste Pabo. Dit gesprek werd gevoerd door de intermediairs van Pit Cultuurwijzer met de studenten, ter opvolging van het bezoek begin september. Dit in het kader van de Week van de Cultuureducatie.

De studenten die reeds stagelopen in Parkstad werden door de intermediairs geïnformeerd over de werkwijze van Pit Cultuurwijzer en het traject van De Cultuur Loper. Een onderdeel van het traject is het ambitiegesprek, oftewel een gesprek over dromen en idealen in het cultuuronderwijs.

In groepjes zijn de studenten in gesprek gegaan en hebben nagedacht over wat ze leerlingen willen meegeven in het onderwijs, met de vertaalslag naar cultuureducatie.  Deze vertaalslag leverde mooie ambities en een vernieuwde blik op cultuureducatie op