Landelijk Monitor: positieve ontwikkelingen cultuureducatie

Het Fonds voor Cultuurparticipatie publiceerde onlangs de Monitor Cultuureducatie Primair Onderwijs 2017-2018 die het fonds en het ministerie van OCW in het voorjaar hebben laten uitvoeren. De resultaten laten positieve ontwikkelingen zien in de landelijke cultuureducatie.

De verankering van cultuureducatie op de Nederlandse basisscholen lijkt op een aantal aspecten duidelijk verbeterd. Ten opzichte van twee jaar geleden hebben meer scholen een visie op cultuureducatie, zijn draagvlak en deskundigheid bij het team toegenomen, hebben meer scholen een icc-er en hangt het cultuuronderwijs vaker samen met zaakvakken.

Uit de monitor komen uiteraard ook aandachtspunten naar voren. Zo hebben ondanks de verbeterde scores nog lang niet alle scholen een visie op cultuureducatie en zijn niet alle scholen tevreden over de deskundigheid van de leraren. Ook zijn er nog scholen die weinig op de hoogte zijn van wat hun culturele omgeving hen te bieden heeft.

Genoeg aanknopingspunten om met Pit Cultuurwijzer het groei traject van ‘Cultuureducatie met Kwaliteit’ verder vorm te geven! Heb je interesse, neem met ons contact op!

 

Monitor Cultuureducatie Primair Onderwijs 2017-2018