Terugblik informatiebijeenkomst muziekverenigingen Parkstad

Het doel van de informatiebijeenkomst voor de muziekverenigingen in Parkstad op 28 maart was om meer inzicht te krijgen in waar de kinderen van nu mee bezig zijn.

Het verenigingsleven in Parkstad zit diep geworteld in de cultuur. De muziekverenigingen in al hun diversiteit (harmonie, fanfare, symfonieorkest, koren, fluit- en tamboerkorpsen, bazuinkorpsen) zijn daar een mooi voorbeeld van. De netwerkbijeenkomst, georganiseerd door Pit Cultuurwijzer in samenwerking met SMK en SCHUNCK* Muziek en Dans, was erop gericht de verenigingen bewust te maken. Bewust van de veranderingen in het onderwijs, bewust van hun eigen identiteit en de rol die onder andere de muziekscholen hierin kunnen spelen. Deze eerste bijeenkomst leverde inspirerende discussies op, veel inzichten en voldoende vragen om in de komende periode aan de slag te gaan. Pit Cultuurwijzer zal hierbij een verbindende rol gaan spelen. Om de verslaglegging van de bijeenkomst te ontvangen kunt u contact opnemen met info@pitcultuurwijzer.nl

Terugblik informatiebijeenkomst muziekverenigingen Parkstad
Terugblik informatiebijeenkomst muziekverenigingen Parkstad
Terugblik informatiebijeenkomst muziekverenigingen Parkstad