Icc-cursus

Op verzoek van diverse scholen, wordt de icc-cursus opnieuw aangeboden. Deze gaat van start in februari, bij De Nieuwste Pabo te Sittard.

Er zullen deelnemers zijn uit de regio Sittard-Geleen, waar de Domijnen penvoerder is, en er zijn al aanmeldingen vanuit Parkstad.

De cursus bestaat uit 8 bijeenkomsten op woensdagmiddagen van 14 tot 17 uur. De eerste zes bijeenkomsten vinden plaats in dit schooljaar, de twee laatste in het volgende schooljaar.

 

De cursus interne cultuurcoördinator (icc-cursus) leidt leerkrachten op tot cultuurcoördinator in het basisonderwijs. De cursus biedt praktische handvatten, vaardigheden en inhoudelijke kennis om cultuuronderwijs op school optimaal vorm te geven, te stimuleren en te behouden.
De icc-cursus van acht dagdelen is gericht op het schrijven van een cultuurplan voor de school, het opbouwen van een cultureel netwerk, het stimuleren van draagvlak voor cultuureducatie en het werken aan de eigen competenties als cultuurcoördinator

 

Wil jij ook deelnemen? Stuur een mailtje aan de intermediairs of naar info@pitcultuurwijzer.nl