De Week van de Cultuureducatie 2017 in Limburg

Van 25  tot en met 29 september 2017 vindt de week van de Cultuureducatie in Limburg plaats.

 

In deze week staat het basisonderwijs, waar cultuureducatie in het hart van het curriculum tot uitvoering wordt gebracht, centraal. Vanaf februari 2017 zijn de 6 penvoerders in Limburg samen met het onderwijs, het culturele veld  en de beide Pabo’s aan de slag gegaan om cultuureducatie de juiste plek te geven binnen het curriculum van de school. Maatwerk, duurzame verbindingen en kennisdeling staan hierin centraal. Meer hierover leest u hier.