Doe mee aan de klankbordgroep Pit Cultuurwijzer!

De invoer van Pit Cultuurwijzer is een proces. Hiervoor hebben we de kennis en expertise uit het onderwijs en het culturele veld nodig.

Bijvoorbeeld voor advies en beoordelen van aanvragen over deskundigheidsbevordering en co-creatie.

De klankbordgroep is een structureel overlegorgaan waarin we elkaar inspireren en op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen op het gebied van onderwijs, cultuureducatie en de regio Parkstad.  

Bekijk de bijlage voor meer  informatie en neem contact op.

Klankbordgroep - Functieprofiel.pdf