Bezoek aan De Nieuwste Pabo

De penvoerders uit de regio’s Zuid en Midden-Limburg hebben een bezoek gebracht aan de derdejaars studenten van De Nieuwste Pabo, te Sittard.

De studenten zijn geïnformeerd over Cultuureducatie met Kwaliteit. De intermediairs Julie en Patrick hebben Pit Cultuurwijzer aan de studenten gepresenteerd en de werkwijze van de Cultuurloper uitgelegd. Ton heeft de plannen toegelicht van DOEN!. 

Eind september, in de Week van de Cultuureducatie gaan ze in gesprek met de penvoerder uit de regio van hun stageschool en worden ze betrokken bij het proces op de scholen.