Dag van de Cultuureducatie 2017

Op vrijdag 29 september 2017 organiseert het Platform Cultuureducatie Limburg (PCL) in opdracht van Provincie Limburg de eerste Dag van de Cultuureducatie in Limburg. Een dag waarin deelnemers kennis opdoen en inspiratie krijgen aangereikt over cultuureducatie in het primair onderwijs in Limburg en de landelijke ontwikkelingen t.a.v. cultuureducatie. 

Gedeputeerde Onderwijs Hans Teunissen opent deze dag met aansluitend een keynote van Edwin van Meerkerk, universitair hoofddocent aan de Faculteit der Letteren van de Radboud Universiteit Nijmegen en gespecialiseerd in onderzoek naar kunstonderwijs en cultuurbeleid, over de waarde van cultuureducatie in het primair onderwijs. Na de keynote zijn er verschillende workshops en meet-ups en natuurlijk wordt de eerste dag van de Cultuureducatie in Limburg afgesloten met een borrel.

Voor wie is deze dag? 
Leerkrachten, Interne cultuur coördinatoren, schoolleiders van het basisonderwijs, educatief medewerkers van de culturele instellingen, beleidsmakers en studenten van de Pabo’s en kunstvakhogescholen zijn van harte welkom.

De Dag van de Cultuureducatie vormt de afsluiting van de Week van de Cultuureducatie in Limburg (25-29 september). In deze week staat het basisonderwijs, waar cultuureducatie in het hart van het curriculum tot uitvoering wordt gebracht, centraal. Vanaf februari 2017 zijn de 5 penvoerders in Limburg samen met het onderwijs, het culturele veld en de beide Pabo’s aan de slag gegaan om cultuureducatie de juiste plek te geven binnen het curriculum van de school. Maatwerk, duurzame verbindingen en kennisdeling staan hierin centraal. 

U kunt zich HIER inschrijven voor de verschillende workshops en meet-ups. 
Als u vragen heeft over het programma en uw aanmelding dan kunt u contact opnemen met Nicolle van Lith te bereiken via: njbj.hermans@prvlimburg.nl