ICC-cursus. Bijeenkomst 5

In de afgelopene periode bleken veel scholen behoefte te zijn aan een gecertificeerde Interne Cultuurcoördinator (ICC’er). 

Schooljaar 2018- 2019 volgen leerkrachten uit Parkstaf een cursus, waarin zij zich verdiepen in Cultuureducatie met Kwaliteit. De cursus wordt gegeven volgens de richtlijnen van het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA). Pit Cultuurwijzer faciliteert deze cursus, die gegeven wordt in samenwerking met De Nieuwste Pabo. Vivian Knols, docent aan de Pabo en het Conservatorium Maastricht, zal de cursus leiden.

 

Data: 19 september, 24 oktober, 21 november, 16 januari, 13 februari, 20 maart, 17 april en 22 mei (woensdagmiddagen).

 

Tijd: 14.00 - 17.00 uur.

 

Locatie: SCHUNCK* Glaspaleis, Bongerd 18, 6411 JM Heerlen.

 

Wil  je meer weten of deze cursus in de toekomst bij jou of je school past? De intermediairs staan we voor je klaar!