Wat is DOEN!?

DOEN! is het uitvoeringsprogramma van Cultuureducatie met Kwaliteit 2017-2020 in Midden-Limburg.

De twee penvoerders, RICK en ECI Cultuurfabriek hebben de handen ineen geslagen. Samen met het primair onderwijs en haar culturele omgeving werken ze aan het gemeenschappelijk doel om de ontwikkeling van kinderen door middel van cultuureducatie te stimuleren. Cultuureducatie maakt deel uit van de integrale ontwikkeling van kinderen en is onlosmakelijk verbonden met de 21e eeuwse vaardigheden. Samen bereiken we dat doel door krachten te bundelen en verbindingen te leggen tussen de school en de culturele en sociale omgeving. En dat gaan we...


Meer informatie?
Ga naar onze website, bekijk de samenvatting van ons plan van aanpak of klik op het logo om ons een e-mail te sturen.