Inspiratiemiddag DOEN! in de praktijk

Een inspiratiemiddag in het teken van Kennisdeling. Wat is er de afgelopen 2 jaar al gebeurd op de scholen na aanleiding van DOEN!? En wat zijn belangrijke thema's die wij steeds weer terug zien komen? Hierover gaan we met jullie in gesprek. Want het meeste en leukste leer je met elkaar en van elkaar.

PROGRAMMA

13:30u-14:00u

Inloop

14:00u-14:25u

Welkom

14:30u-15:20u

SharePoints, ronde 1

15:20u-15:45u

Pauze

15:50u-16:40u

SharePoints, ronde 2

16:45u-17:00u

Afsluiting

17:00u-17:30u

Borrel


SHAREPOINTS
Iedere SharePoint start met een korte presentatie van een DOEN!-school over een project dat zij hebben uitgevoerd n.a.v. Cultuureducatie met Kwaliteit. Naar aanleiding van deze presentatie nodigt een gespreksleider de deelnemers uit om in gesprek te gaan over het thema wat gekoppeld is aan deze presentatie. Wat zijn ieders ervaringen betreft het thema? Wat kunnen we van elkaar leren? Welke vragen zijn er?  
De leeropbrengsten van ieder SharePoint worden verzameld en in de plenaire afsluiting gepresenteerd.

1. DE MEERWAARDE VAN CULTUURONDERWIJS OP LOCATIE
Presentatie project: OJBS de Duizendpoot, Stramproy 
Gespreksleider: Jan Bustin


OJBS de Duizendpoot heeft met de leerlingen van de bovenbouw een bezoek gebracht aan het Rijksmuseum. Vervolgens zijn ze op school met het thema 'De Gouden Eeuw' aan de slag gegaan. Waarom hebben ze ervoor gekozen om de school uit te gaan? En wat heeft hen dit gebracht?

2. EEN DOORLOPENDE LEERLIJN CULTUUREDUCATIE
Presentatie project: IKC Laar, Weert
Gespreksleider: Barbara de Vries, Theater Rabarber


Bij IKC Laar werken ze samen met een dramadocent aan een doorlopende leerlijn voor drama. Waarom hebben ze hiervor gekozen? Hoe verloopt het proces en de uitvoering? En hoe gaan ze dit borgen op school?

3. CREATIVITEITSONTWIKKELING BIJ LEERKRACHTEN EN KINDEREN
Presentatie project: BS de Neerakker, Heythuysen
Gespreksleider: Martijn van de Voort, Mighty1


Cultuur en techniek koppelen aan de methode voor Wereldoriëntatie en werken aan de onderzoekende houding van de leerlingen. Dat is de ambitie van BS de Neerakker. Om dit te bereiken is het NIMOEK project als kick-off van het proces uitgevoerd. Wat gebeurde er bij de leerlingen én de leerkrachten?

4. CULTUUREDUCATIE BORGEN. HOE WERKT DAT?
Presentatie project: Synergieschool, Roermond
Gespreksleiders: Els van Hemert & Mieke Linssen, Jan & Ko


De synergieschool werkt al lange tijd aan een doorlopende leerlijn voor beeldende vorming. Hoe is het hele proces van het ontwikkelen en borgen van de doorlopende leerlijn verlopen? Waar zijn ze tegen aan gelopen? Wat ging goed? Hoe is het draagvlak bij het team? En in hoeverre is de leerlijn nu ook echt geborgd?
 


DOEL
Het doel van de middag is Kennisdeling. Aan de ene kant door DOEN!-scholen, over projecten en bijbehorende ervaringen. Aan de andere kant door alle deelnemers, over thema's die DOEN! regelmatig in de praktijk tegen komt. Natuurlijk met als uiteindelijk doel om cultuureducatie op school nog beter en/of anders in te richten.
 


DOELGROEP

  • Alle icc’ers, leerkrachten en directies van scholen in Midden-Limburg*. Zowel voor scholen die al deelnemen aan DOEN! als voor scholen die dat (nog) niet doen. Het programma is op alle scholen van toepassing.
  • Alle cultuuraanbieders uit Midden-Limburg* (e.o.) die de kinderen uit het basisonderwijs iets te bieden hebben.

* De gemeenten Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Roerdalen, Roermond en Weert


Deze bijeenkomst vindt plaats in het kader van het programma DOEN! dat de penvoerders RICK en ECI Cultuurfabriek voor Midden-Limburg, binnen de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit, samen met basisscholen en culturele partners uitvoeren.


AANMELDEN
Je kunt aanmelden t/m 15 januari.

Deelname is gratis
Wel houden we rekening met je komst dus bij aanmelding dan gaan we er ook vanuit dat je aanwezig bent.