Hoe gaan we dit DOEN!?

Scholen die deelnemen aan Cultuureducatie met Kwaliteit, worden gekoppeld aan een intermediair. De intermediair doorloopt met de school het traject van De Cultuur Loper met als doel de schooleigen visie op cultuureducatie om te zetten in beleid en uiteindelijk concrete activiteiten.

Naast deze individuele trajecten worden er ook verbindingen gelegd, uitgaande van de kracht en expertise in de regio. Denk hierbij aan verbindingen tussen scholen en aanbieders, co-creaties, waarbij scholen en cultuuraanbieders dialooggestuurd werken. Ook maken we verbindingen tussen scholen onderling, door scholen die dezelfde richting op gaan te clusteren. En we zoeken door middel van bijvoorbeeld community projecten, verbindingen tussen het binnen- en buitenschoolse, in het kader van talentontwikkeling.