GRONDSTOF

 

EEN DOE- EN ERVARINGSCURSUS VOOR CULTUURAANBIEDERS

Cultuuraanbieders en onderwijs werken samen aan de basis voor cultuureducatie. DOE MEE en versterk jouw culturele aanbod voor het onderwijs met de opgedane inzichten.
Kom meer te weten over Cultuureducatie met Kwaliteit, De Cultuur Loper en de actuele stand van zaken binnen het onderwijs dat hiermee bezig is.

Jullie, cultuuraanbieders, hebben de 'grondstof' in huis om ons anders naar de wereld te laten kijken en bouwen daardoor mee aan een stevige basis voor cultuureducatie.

Grondstof richt zich op de cultuuraanbieder, die samen leert mét de leerkracht. De competenties cultuureducatie - onder-zoekend, creërend en reflecterend vermogen - zijn hierbij het uitgangspunt. Drie competenties met bijbehorende gedragsindicatoren waar-mee een school de cultuureducatie een duidelijke richting kan geven.

Tijdens de cursus Grondstof onderzoeken we wat deze competenties zijn en reflecteren we op wat ze voor jouw aanbod en jouw als aanbieder betekenen.

 • Is jouw aanbod verweven met de competenties cultuureducatie?
 • Zie jij kansen voor samenwerking met het onderwijs?

 

Wat geeft Grondstof mee aan aanbieders?

 • kennis van en één gezamenlijke taal binnen het landelijke programma Cultuureducatie met Kwaliteit, gespecificeerd in De Cultuur Loper;
 • inzicht en tools om beter te kunnen werken met de competenties cultuureducatie;
 • tools om de vraag van de school te achterhalen en hier je aanbod op aan te passen i.p.v. jouw producten te "slijten";
 • inzicht in de juiste ingangen bij het onderwijs;
 • een waardevolle toevoeging aan eigen deskundigheid door bewustwording en inzicht.

Intermediairs
Tijdens de Grondstoftraining komt de rol van de intermediairs ook aan bod. Wat is zijn/haar rol en hoe kan deze rol nog meer de duurzame verbinding vormen tussen de scholen en de aanbieders. Wie zijn de aanbieders en wat hebben zij in huis. Wat is daadwerkelijk de vraag van de school en hoe kun je hier in de toekomst nog beter op aansluiten, bij voorkeur in langere samenwerkingstrajecten tussen school en aanbieder. Intermediairs zorgen voordat de cursus start voor voldoende scholen die willen deelnemen, minimaal een school per twee aanbieders.


Opbouw van de zes bijeenkomsten
1, 2 en 3: Scholing voor de cultuuraanbieder:Aan bod komen: het CmK-traject, culturele competenties, culturele gedragsindicatoren, gesprek met de school, ontwerpen van procesgerichte activiteiten op basis van indicatoren.Tijdens de ervaringsbijeenkomsten wordt gewerkt in de richting van co-creatie met het onderwijs, samen leren.

4: Aanbieders worden met scholen gematcht, waarna zij met elkaar in de school aan de slag gaan.

5. Delen van ervaringen en bespreken van aandachtspunten middels intervisie.

6: Afronding waarbij onderwijs en aanbieder hun ervaringen delen en leren van en met andere deelnemers.


Wat zijn gewenste opbrengsten van Grondstof ?
Cultuuraanbieders hebben kennis van het traject CMK in het onderwijs, van de CMK-principes en De Cultuur Loper, hebben inzicht in hoe de intermediairs en het onderwijs benaderd kunnen worden, weten hoe ze kunnen inspelen op de vraag van de scholen en kunnen elkaar vinden voor interdisciplinaire samenwerking met en voor het onderwijs.

Na deze bijeenkomsten:

 • is hun aanbod verweven met de competenties cultuureducatie;
 • zien zij kansen voor samenwerking met het onderwijs;
 • zijn aanbieders in staat samen met het onderwijs een procesgerichte activiteit te ontwerpen;
  en kunnen ze de opgedane inzichten gebruiken in mogelijk nieuwe aanvragen en werken aan een duurzame relatie.
 • staat het onderwijs opener voor duurzame samenwerking/samen leren met cultuuraanbieders

Stage
De stage zal bestaan uit vier stagemomenten op school. Tijdens de cursus wordt hier verder op ingegaan.


PRAKTISCHE INFORMATIE

Data
Donderdag 17 januari - 09:30u - 12:30u komt te vervallen, inhaaldatum
Donderdag 7 februari - 09:30u - 12:30u
Donderdag 14 februari - 09:30u - 12:30u
Donderdag 21 maart - 16:00u - 18:00u
Donderdag 16 mei - 09:30u - 12:30u
Donderdag 6 juni - 16:00u - 18:00u

 

Locatie
Afwisselend bij RICK te Weert en ECI Cultuurfabriek te Roermond

DEZE CURSUS WORDT EENMALIG GRATIS AANGEBODEN.
Bij deelname wordt daarom 100% aanwezigheid en inzet verwacht.


MEE DOEN?!

Wees er snel bij! Er is plek voor minimaal 15 en maximaal 25 deelnemers.

GRONDSTOF is in opdracht van KunstLoc (voorheen Kunstbalie) ontwikkeld door IDKR8.

Grondstof sessie tijdens de Conferentie Cultuureducatie met Kwaliteit 8 december 2016