Deskundigheidsbevordering

Binnen Cultuureducatie met Kwaliteit is deskundigheidsbevordering een belangrijk speerpunt. DOEN! richt zich hierbij op zowel het onderwijs (individuele leerkrachten, teams) als de cultuuraanbieders (vakdocenten, educatief medewerkers).

Onderwijs
Voor het onderwijs kan deskundigheidsbevordering op twee manieren plaatsvinden: vanuit de vraag van een school en vanuit de algemene behoefte van het onderwijs.

 

Vanuit de school
Tijdens het traject van De Cultuur Loper komt de school ook de stap Scholingsactiviteiten tegen. Welke scholing is nodig om de ambities te realiseren? DOEN! kan het team hierbij ondersteunen door deze scholing te verzorgen of te organiseren. Een aanvraag voor deze deskundigheidsbevordering wordt met de intermediair besproken

 

Vanuit een algemene behoefte
DOEN! zal regelmatig inspiratiemiddagen verzorgen waarin thema’s worden behandeld die leven binnen de scholen die aan DOEN! deelnemen. De intermediairs hebben intensief contact met deze scholen en weten welke vragen er leven. Daarnaast verzorgt DOEN! trainingen voor alle scholen, ter bevordering van cultuureducatie. Denk hierbij aan de jaarlijkse ICC-cursus.
                                                    

Cultuuraanbieders
Om cultuureducatie naar een hoger niveau te tillen is er niet alleen aandacht nodig voor het onderwijs, maar ook voor de cultuuraanbieders. Een school kan nog zo’n goede vraag stellen, de aanbieder moet deze vraag ook goed kunnen beantwoorden. De dialoog aangaan is belangrijk voor een goede co-creatie. Er kan pas op maat en resultaatgericht gewerkt worden als men elkaars doelen en ambities kent. Daarom zorgt DOEN! middels informatie- en inspiratiedagen en trainingen ook voor deskundigheidsbevordering bij de cultuuraanbieders.

 

Houdt voor het aanbod met betrekking tot deskundigheidsbevordering de website en nieuwsbrief in de gaten!