Update ICC-cursus

In schooljaar 2014-2015 hebben de icc'ers van de basisscholen in Leudal de eerste pilot van de SIEN training gevolgd. Voortbouwend op deze cursus biedt DOEN! een update om de beleidsplannen te actualiseren en zo alsnog de landelijke icc-certificering te halen. 

In schooljaar 2014-2015 werd door SIEN een pilot van een nieuwe icc-cursus ingericht die werd gevolgd door alle toenmalige icc’ers, inclusief geïnteresseerde leerkrachten, van schoolbestuur SPOLT. Resultaat van deze cursus was een beleidsplan cultuureducatie voor iedere school. Hiermee konden ze voortvarend aan de slag!

 

De inhoud van de aangeboden pilot bleek echter niet voldoende om ook een landelijk erkend icc-certificaat uitgereikt te krijgen. Voortbouwend op de reeds gegeven cursus biedt DOEN! de icc'ers van SPOLT een update, met LKCA nauwkeurig afgestemd op de gestelde (certificerings)eisen, waarin beleidsplannen worden geactualiseerd zodat de landelijke icc-certificering alsnog wordt toegekend. 

 

Wat houdt deze update in?

De update bestaat uit 4 bijeenkomsten. In deze bijeenkomsten wordt gewerkt aan het actualiseren van de visie op cultuureducatie en de stand van zaken op school, het profiel van de icc'er passend bij de school, wat leren kinderen van cultuur en creativiteit in een didactisch model. Resultaten van deze vier bijeenkomsten leveren voldoende materiaal op voor de update van de beleidsplannen cultuureducatie.

 

Natuurlijk wordt deze update afgesloten met een feestelijke uitreiking van de officiele
icc-certificaten en kunnen de icc'ers de cursus alsnog opvoeren in het lerarenregister als professionaliseringsactiviteit.