Inspiratiemiddag Samen DOEN!

DINSDAG 7 NOVEMBER  |  13:00u-17:30u  |  ECI CULTUURFABRIEK, ROERMOND

 

Deze bijeenkomst werd georganiseerd door DOEN!, het programma voor Cultuureducatie met Kwaliteit in Midden-Limburg dat de penvoerders RICK en ECI Cultuurfabriek samen met scholen en culturele partners uitvoeren. Cultuuraanbieders spelen hierin een belangrijke rol! DOEN! nodigde deze aanbieders uit om die rol te pakken en bij DOEN! aan te haken. Het centrale thema van deze middag was dan ook 'VERBINDEN'.

DOELGROEP
Cultuuraanbieders in Midden-Limburg, zowel culturele instellingen als vakdocenten, culturele zzp-ers en andere culturele organisaties die zich bezighouden met cultuureducatie in het basisonderwijs.

 

DOEL
Het doel van deze middag was om te informeren over het uitvoeringsprogramma DOEN! (Cultuureducatie met Kwaliteit 2017-2020) en De Cultuur Loper. Daarnaast hebben we de deelnemers geïnspireerd om in co-creatie en dialooggestuurd met basisscholen samen te werken aan (nog) betere cultuureducatie.

 

Aan het eind van de dag:

  • wisten ze wie en wat DOEN! is
  • waren ze bekend met De Cultuur Loper
  • wisten ze wat DOEN! voor basisscholen kan betekenen
  • wisten ze wat DOEN! voor hun kan betekenen
  • hebben ze ‘ervaren’ wat het voor hun als cultuuraanbieder betekent om bij DOEN! aan te haken
  • hebben ze ‘ervaren’ wat DOEN! van hun vraagt als culturele partner en welke bijdrage zij kunnen leveren
  • zijn ze geïnspireerd in hun aanpak naar basisscholen rondom cultuureducatie


 

WORKSHOPS
Per ronde vonden onderstaande workshops plaats:

 

Profilering in co-creatie
Verbinding met de school 
door Maaike van Steenis

 

Hoe kun je je profileren en presenteren als cultuuraanbieder? Hoe ben je zichtbaar voor een school en voor de intermediair? Maaike van Steenis van Succesvol Ondernemen als Creatief helpt je hierbij. In deze workshop leer je hoe je jezelf aantrekkelijk kunt profileren om zo scholen te enthousiasmeren een samenwerking met je aan te gaan binnen DOEN! en De Cultuur Loper. Hoe creëer je de juiste basis voor een vervolg waar beiden blij van worden? Hoe behoudt je een open en flexibele houding ook al denk je te weten wat de school nodig heeft? We gaan ook kijken hoe je je als aanbieder kunt onderscheiden van anderen. Waar zit jouw kracht en hoe breng je dit over op anderen? Daarnaast leer je hoe je de “know-like-trust-factor” voor je kunt laten werken. Je leert onder meer hoe je je het beste kunt opstellen in contacten en hoe je overtuigend over komt door op een slimme manier cases in te zetten die aansluiten bij de wensen van de school.

 

Maaike van Steenis is trainer en coach voor kunstenaars en creatieve ondernemers. Zij leert hen hoe ze een succesvol bedrijf kunnen opbouwen. Ook geeft ze het vak ondernemerschap aan de Fontys Hogeschool voor de Kunsten en verschijnen er regelmatig artikelen van haar hand in vakbladen en landelijke kranten.


 

21ste eeuwse vaardigheden via onderzoekend vermogen
Verbinding met de leerling
door Jillis Verbeek

 

Met DOEN! en De Cultuur Loper wordt gewerkt aan competentiegericht cultuuronderwijs (het ontwikkelen van het reflectief, onderzoekend en creërend vermogen). Dit sluit naadloos aan bij de 21e eeuwse vaardigheden. Jillis Verbeek van Kunstbalie geeft deze workshop. Tijdens deze workshop ervaar je actief hoe je culturele activiteiten aanbiedt waarbij in het bijzonder de onderzoekende houding van de leerling aangesproken wordt en hoe dit bijdraagt aan de ontwikkeling van 21e eeuwse vaardigheden van de leerling. Voor de school is dit vaak een wenselijke combinatie waar je als cultuuraanbieder bij aan kan sluiten. Je leert hoe je de leerlingen kan laten ‘verwonderen’ door het stellen van sleutelvragen, om zo die onderzoekende houding aan te spreken. Je leert ook wat het onderzoekend vermogen precies is en hoe je de 21e eeuwse vaardigheden inzet binnen competentiegericht cultuuronderwijs.

 

Jillis Verbeek is trainer van de ontwerpcursus Educatief Repertoire, projectleider van Het Cultureel Zelfportret en leerkracht basisonderwijs.


 

Creatief vanuit competenties cultuureducatie
Verbinding met je aanbod
door Lobke Meekes en Marcelle Hilger

 

Cultuuraanbieders hebben de ‘grondstof’ in huis om ons anders naar de wereld te laten kijken en kunnen daardoor meebouwen aan een stevige basis voor cultuureducatie. In deze 2 uur durende workshop ervaar je wat een creatief proces, gebaseerd op de culturele competenties van De Cultuur Loper (onderzoekend, creërend en reflectief vermogen) en de daaruit voortvloeiende gedragsindicatoren inhoudt. Ook onderzoek je het verschil tussen productgericht en procesgericht onderwijs en het effect ervan. De workshop geeft een inkijkje in de cursus Grondstof (www.idkr8.nl) en wordt gegeven door Lobke Meekes en Marcelle Hilgers. Deze heeft als doel om samenwerking tussen onderwijs en de cultuursector te versterken.
Aan het einde van deze workshop ben je op de hoogte van ontwikkelingen in het primair onderwijs wat betreft cultuureducatie, weet je wat de culturele competenties zijn en kun je vanuit de competenties een creatief proces op gang brengen. Ook heb je ervaren wat procesgericht werken met jou doet en of en hoe je hierbij aan de slag kunt en wilt gaan.

 

Lobke Meekes en Marcelle Hilgers hebben ervaring in het onderwijs en de kunst. Hun hart ligt bij cultuureducatie. Ze verbinden het onderwijs en de cultuursector. Loslaten, spleen en ontdekken zijn woorden die hun bijeenkomsten kenmerken.

 


Alle workshopleiders zijn ervaren trainers, de meesten werken al jaren met De Cultuur Loper die in Noord-Brabant als sinds 2012 succesvol wordt ingezet.

 

MEER INFO
Voor vragen kun je contact opnemen met Hedi Egelmeers, programmacoördinator van DOEN! via hedi@doenmiddenlimburg.nl

Voor meer informatie over DOEN!: www.doenmiddenlimburg.nl
Voor meer informatie over De Cultuur Loper: www.decultuurloperlimburg.nl