Eerste certificaten uitgereikt aan coördinatoren cultuureducatie

Op donderdagmiddag 31 mei 2018 reikte kersverse wethouder Robert Martens het landelijk erkende icc-certificaat uit aan 17 cursisten. ICC staat voor Intern Cultuur Coördinator. In de gemeente Leudal hebben alle basisscholen van schoolbestuur SPOLT een cultuurcoördinator in hun team. Tijdens een feestelijke bijeenkomst op kasteel Groot Buggenum in Grathem presenteerden alle scholen in een pitch de plannen voor cultuureducatie op hun school.

In de cursus hebben de deelnemers nagedacht over hun eigen rol als icc'er en zich een beeld gevormd van wat we kunnen leren van cultuur. Er is kennis gemaakt met de kenmerken van een creatief proces en aandacht besteed aan het overdragen van de kennis aan het team op school. De bijeenkomsten vonden steeds plaats op verschillende, culturele locaties en de training werd verzorgd door ContraPunt.

De training is geïnitieerd en georganiseerd door DOEN!, het uitvoeringsprogramma van Cultuureducatie met Kwaliteit 2017-2020 in Midden-Limburg. RICK Weert en ECI Cultuurfabriek zijn penvoerders van deze regeling.

Eerste certificaten uitgereikt aan coördinatoren cultuureducatie