Cursus Interne Cultuurcoördinator

Nog geen gecertificeerde icc'er op jouw school? Of kan de icc'er versterking gebruiken?
DOEN! organiseert in schooljaar 2018-2019 een icc-cursus voor nieuwe interne cultuurcoördinatoren in het PO in Midden-Limburg*!

*Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Roerdalen, Roermond en Weert

De cursus interne cultuurcoördinator (icc-cursus) leidt leerkrachten of basisschooldirecteuren op tot cultuurcoördinator in het basisonderwijs. De cursus biedt praktische handvatten, vaardigheden en inhoudelijke kennis om cultuuronderwijs op school optimaal vorm te geven, te stimuleren en te behouden. 

De cursus is gericht op het schrijven van een cultuurplan voor de school, het stimuleren van draagvlak voor cultuureducatie en het werken aan de eigen competenties als cultuurcoördinator. De cursus bestaat uit negen bijeenkomsten en een afsluiting waarbij de certificaten worden uitgereikt.

MEER INFO

Cursus Interne Cultuurcoördinator