GRONDSTOF

EEN DOE- EN ERVARINGSCURSUS VOOR CULTUURAANBIEDERS

Cultuuraanbieders en onderwijs werken samen aan de basis voor cultuureducatie. DOE MEE en versterk jouw culturele aanbod voor het onderwijs met de opgedane inzichten. 

Kom meer te weten over Cultuureducatie met Kwaliteit, De Cultuur Loper en de actuele stand van zaken binnen het onderwijs dat hiermee bezig is.

MEER INFO

GRONDSTOF