Wat is De Cultuur Loper

De Cultuur Loper is een programma bestaande uit coaching, scholing en een online instrument waarmee scholen de kwaliteit van de eigen cultuureducatie kunnen verbeteren. Het programma leidt de scholen in 8 stappen van "Dit willen wij onze leerlingen meegeven " tot  "Zo gaan wij hieraan werken".

Het doel van De Cultuur Loper is om de school te helpen in het ontwikkelen van een schooleigen visie op cultuureducatie, het omzetten van deze visie in beleid en de vertaling van dit beleid in concrete activiteiten. In Limburg wordt er gewerkt met De Cultuur Loper door DOEN! in regio midden-Limburg en door Pit Cultuurwijzer in regio Parkstad. Er wordt door de intermediairs ingezet op persoonlijk contact met het onderwijs en het culturele veld.

De school voert de regie, waar regionale intermediairs een coachende rol hebben. Het tempo van het traject en het gebruik van de online tools ligt in handen van de school.

 

De Cultuur Loper is een initiatief van het Brabantse expertisecentrum Kunstbalie en is ontwikkeld in samenwerking met onder meer Erfgoed Brabant.