Intermediair

De school stapt in het traject van De Cultuur Loper met ondersteuning van een intermediair.

De intermediairs hebben een verbindende rol; ze informeren de school over de mogelijkheden, begeleiden het proces en behouden overzicht van de activiteiten op de verschillende scholen. De intermediairs zijn daarbij procesbegeleider en werken samen met de directie, het team maar vooral met de interne cultuurcoördinator van de school om het groeitraject vorm te geven. De intermediairs zijn daarbij procesbegeleider en werken samen met de schooldirectie en het team maar vooral met de interne cultuurcoördinator van de school om het groeitraject vorm te geven. Daarnaast fungeren zij als schakel naar het culturele veld en bemiddelen waar gewenst.

Bekijk hier de intermediairs van Pit Cultuurwijzer zijn, bekijk hier wie de intermediaris van DOEN! zijn en neem contact met ze op.