Hoe werkt De Cultuur Loper?

Scholen werken met De Cultuur Loper aan een activiteitenprogramma dat in opbouw, samenhang en samenstelling past bij de visie en situatie van de school. 

Zij doen dit aan de hand van een traject bestaande uit acht stappen die in een online instrument worden aangeboden. Na het doorlopen van de stappen heeft de school scherp wat zij hun leerlingen wil meegeven op het gebied van cultuureducatie en op welke wijze zij dat gaan realiseren in hun activiteitenprogramma. Elke school, en de daarbij betrokken culturele partners, worden bij dit traject ondersteund door de regionale lokale intermediairs van DOEN! of Pit Cultuurwijzer.