De pijlers van De Cultuur Loper

Het uitgangspunt van De Cultuur Loper zijn twee inhoudelijke pijlers:

Pijler 1. De culturele competenties

We onderscheiden drie culturele competenties waarmee een school de cultuureducatie een duidelijke richting kan geven:

 • Het creërend vermogen

  De leerling kan op eigen wijze vormgeven aan zijn ervaring, waarneming, verbeelding en kennis.

 • Het onderzoekend vermogen

  De leerling kan vanuit een vraag zichzelf en zijn omgeving leren kennen.

 • Het reflecterend vermogen

  De leerling kan terugkijken op eigen ervaringen, deze interpreteren en er betekenis aan geven.

  

 

Het cultuuronderwijs doet een beroep op alle drie de competenties. Aan alle competenties zijn een aantal gedragsindicatoren gekoppeld: dat wat je ook echt bij een leerling wilt terugzien.

 

Pijler 2. De drie domeinen

De domeinen dienen als handvat voor het programmeren van activiteiten. Elk domein heeft een specifieke meerwaarde voor de ontwikkeling van de leerling. Een stevige cultuureducatie leerlijn bestaat uit een goede balans van activiteiten uit de drie domeinen. 

 • In huis

  De leerling verkent wat hij zelf in huis heeft en ontwikkelt zich als maker.

 • Met de culturele omgeving

  In interactie met zijn culturele omgeving ontwikkelt de leerling zich als deelnemer.

 • Uit de grote wereld 

  In verbinding met kunst en cultuur uit de grote wereld ontwikkelt de leerling zich als publiek.

 

  

 

Hiermee maken de kinderen kennis met de veelheid en diversiteit van cultuur. Met activiteiten uit de drie domeinen kan de school een gevarieerd en samenhangend cultuureducatieprogramma samenstellen, waarmee de leerlingen zich als maker, deelnemer en publiek ontwikkelen. 

 

Foto's: Studio Noa Verhofstad, i.o.v. Kunstbalie