Cultuureducatie met Kwaliteit

Kinderen laten profiteren van goed cultuuronderwijs waarin ze plezier hebben en belangrijke vaardigheden leren. Dat is waar Cultuureducatie met Kwaliteit zich voor inzet. Omdat kinderen zich dankzij goed cultuuronderwijs ontwikkelen tot creatieve en kritische volwassenen die klaar zijn voor de uitdagingen van de 21e eeuw.

De Rijksoverheid stelt geld beschikbaar zodat cultuureducatie een vast onderdeel kan worden van het lesprogramma. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is initiatiefnemer en opdrachtgever van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit.

Het Fonds voor Cultuurparticipatie is verantwoordelijk voor de toekenning van de rijkssubsidie aan de regeling van Cultuureducatie met Kwaliteit. Voor de uitvoering van deze regeling op scholen en in het culturele veld  zijn in Limburg zes penvoerders verantwoordelijk, samen met de Provincie Limburg. Deze penvoerders dragen zorg voor hun eigen werkgebied dat zich uitstrekt over een hele regio: ECI Cultuurfabriek, De DomijnenRICK, Kunstencentrum VenloKumulus en SCHUNCK*.

 

Via het Platform Cultuureducatie Limburg is een goede afstemming en kennisdeling tussen de zes regionale penvoerders, overheden, onderwijs, opleidingen en het culturele veld en andere landelijke partners. Meer informatie is te vinden op de website van CmK Limburg.